BALDOR INDUSTRIE SRL, CUI 4018868, J40/12406/1993, denumita BALDOR INDUSTRIE SRL pana in anul 2005, a fost autorizata sa desfasoare incepand cu luna februarie 1997 activitate de intermediere in domeniul asigurarilor, respectiv negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile de asigurare, precumsi prestarea altor servicii privind incheierea unor asemenea contracte in baza Avizului nr. 180.152 din data de 25.02.1997 al Presedintelui Oficiului de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare din Ministerul Finantelor. In timpurile acelea nu exista nici ASF si nici CSA.

Ca urmare a schimbarilor legislative in domeniul asigurarilor, continuarea desfasurarii activitatii de intermediere a fost reconfirmata in anul 2001 prin  Decizia Presedintelui CSA nr. 45 din data de 23.11.2001 prin care societatea a fost autorizata  sa functioneze ca broker de asigurare incepand cu data de 20.11.2001.    

BALDOR INSURANCE BROKER SRL este inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK 045/10.04.2003, cu obiect de activitate negocierea incheierii contractelor de asigurare sau reasigurare si acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.

In anul 2005 s-a decis schimbarea denumirii companiei din BALDOR INDUSTRIE SRL in BALDOR INSURANCE BROKER  SRL in vederea respectarii conditiilor autorizatiei de functionare ca broker de asiguraresi/sau reasigurare, in temeiul prevederilor Ordinului nr. 3110/2004 emis de CSA. Inregistrarea denumirii de BALDOR INSURANCE BROKER SRL a fost operata in registrul comertului, conform Certificatului de inregistrare mentiuni din 23.06.2005 in baza incheierii judecatorului delegat sub nr. 28807 din 20.06.2005.

BALDOR INSURANCE BROKER SRL  prelucreaza datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate si  recomandarea de produse de asigurare și servicii în cazul în care clienții și-au exprimat opțiunea pentru acest lucru.

Datele personale sunt prelucrate si stocate  de BALDOR INSURANCE BROKER SRL   cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului general privind protecția datelor personale UE2016/697,  societatea fiind operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu nr 34411.